Σελίδα 1 από 1

Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 30, 2016 5:09 am
από Κηπουρίδης
Συζητήσεις σχετικά με τα προβλήματα της πρώτης συλλογής.

Re: Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Ιαν 01, 2017 11:19 pm
από Sinnosuke
Στο πρόβλημα Array Simulation αν χρειαστεί να διαιρέσουμε π.χ. το a[ii]=3 με το 4 τότε το a[ii] θα γίνει 0.75 ή 0 ;

Re: Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Δευ Ιαν 02, 2017 3:12 am
από infinity
Sinnosuke έγραψε:Στο πρόβλημα Array Simulation αν χρειαστεί να διαιρέσουμε π.χ. το a[ii]=3 με το 4 τότε το a[ii] θα γίνει 0.75 ή 0 ;
" 'D K'. K is a non zero integer. All the elements of the array will be divided by K (integer division)."

Οπότε απλά παίρνεις το πηλίκο.

Re: Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 12, 2017 1:34 am
από switch
Στο θέμα με το κλασικό πρόβλημα των 8 βασιλισσών:
1) η έξοδος θα έχει μόνο μια φορά τις επικεφαλίδες;
2) Το κάθε test case (dataset) θα ξεκινά να μετρά τις λύσεις από 1 ξανά, σωστά;
3) Θα υπάρχει κάποιο άλλο διαχωριστικό ανάμεσα στις απαντήσεις των testcases;
έχω την 'αποψη ότι δεν είναι αρκετά κατατοπιστικό το τμήμα που αφορά τα input/output

π.χ.
με input:

Κώδικας: Επιλογή όλων

2

3 5

1 1
θα έχουμε output:

Κώδικας: Επιλογή όλων

SOLN COLUMN
 # 1 2 3 4 5 6 7 8

 1 1 5 8 6 3 7 2 4
 2 2 4 6 8 3 1 7 5
 3 2 5 7 1 3 8 6 4
 4 2 8 6 1 3 5 7 4
 5 5 1 8 6 3 7 2 4
 6 5 2 4 7 3 8 6 1
 7 5 7 2 6 3 1 4 8
 8 5 7 2 6 3 1 8 4
 9 5 7 4 1 3 8 6 2
10 5 8 4 1 3 6 2 7
11 6 2 7 1 3 5 8 4
12 6 4 7 1 3 5 2 8

 1 1 5 8 6 3 7 2 4
 2 1 6 8 3 7 4 2 5
 3 1 7 4 6 8 2 5 3
 4 1 7 5 8 2 4 6 3
Οι γραφικές αναπαραστάσεις στο spoiler
Spoiler: show

Κώδικας: Επιλογή όλων


Solution 1 [ 1 5 8 6 X3 7 2 4 ]
 1 . . . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . . 8
 . 2 . . . . . .
 . . . 4 . . . .
 . . . . . 6 . .
 . . 3 . . . . .

Solution 2 [ 2 4 6 8 X3 1 7 5 ]
 . . . . . 6 . .
 1 . . . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . 2 . . . . . .
 . . . . . . . 8
 . . 3 . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . 4 . . . .

Solution 3 [ 2 5 7 1 X3 8 6 4 ]
 . . . 4 . . . .
 1 . . . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . . 8
 . 2 . . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . 3 . . . . .
 . . . . . 6 . .

Solution 4 [ 2 8 6 1 X3 5 7 4 ]
 . . . 4 . . . .
 1 . . . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . . 8
 . . . . . 6 . .
 . . 3 . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . 2 . . . . . .

Solution 5 [ 5 1 8 6 X3 7 2 4 ]
 . 2 . . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . . 8
 1 . . . . . . .
 . . . 4 . . . .
 . . . . . 6 . .
 . . 3 . . . . .

Solution 6 [ 5 2 4 7 X3 8 6 1 ]
 . . . . . . . 8
 . 2 . . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . . 3 . . . . .
 1 . . . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . 4 . . . .
 . . . . . 6 . .

Solution 7 [ 5 7 2 6 X3 1 4 8 ]
 . . . . . 6 . .
 . . 3 . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . 7 .
 1 . . . . . . .
 . . . 4 . . . .
 . 2 . . . . . .
 . . . . . . . 8

Solution 8 [ 5 7 2 6 X3 1 8 4 ]
 . . . . . 6 . .
 . . 3 . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . . 8
 1 . . . . . . .
 . . . 4 . . . .
 . 2 . . . . . .
 . . . . . . 7 .

Solution 9 [ 5 7 4 1 X3 8 6 2 ]
 . . . 4 . . . .
 . . . . . . . 8
 . . . . 5 . . .
 . . 3 . . . . .
 1 . . . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . 2 . . . . . .
 . . . . . 6 . .

Solution 10 [ 5 8 4 1 X3 6 2 7 ]
 . . . 4 . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . . 5 . . .
 . . 3 . . . . .
 1 . . . . . . .
 . . . . . 6 . .
 . . . . . . . 8
 . 2 . . . . . .

Solution 11 [ 6 2 7 1 X3 5 8 4 ]
 . . . 4 . . . .
 . 2 . . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . . 8
 . . . . . 6 . .
 1 . . . . . . .
 . . 3 . . . . .
 . . . . . . 7 .

Solution 12 [ 6 4 7 1 X3 5 2 8 ]
 . . . 4 . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . . 5 . . .
 . 2 . . . . . .
 . . . . . 6 . .
 1 . . . . . . .
 . . 3 . . . . .
 . . . . . . . 8

Solution 1 [X1 5 8 6 3 7 2 4 ]
 1 . . . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . . 8
 . 2 . . . . . .
 . . . 4 . . . .
 . . . . . 6 . .
 . . 3 . . . . .

Solution 2 [X1 6 8 3 7 4 2 5 ]
 1 . . . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . 4 . . . .
 . . . . . 6 . .
 . . . . . . . 8
 . 2 . . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . . 3 . . . . .

Solution 3 [X1 7 4 6 8 2 5 3 ]
 1 . . . . . . .
 . . . . . 6 . .
 . . . . . . . 8
 . . 3 . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . . . 4 . . . .
 . 2 . . . . . .
 . . . . 5 . . .

Solution 4 [X1 7 5 8 2 4 6 3 ]
 1 . . . . . . .
 . . . . 5 . . .
 . . . . . . . 8
 . . . . . 6 . .
 . . 3 . . . . .
 . . . . . . 7 .
 . 2 . . . . . .
 . . . 4 . . . .

Re: Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 12, 2017 1:59 am
από switch
Τελικά με αρκετό trial and error, βρήκα ότι θέλει επικεφαλίδες σε κάθε dataset/testcase και κενή γραμμή. Το περίεργο που συνέβαινε και με είχε μπερδέψει, ήταν ότι όταν έκανα δοκιμές βάζοντας επικεφαλίδες (ίσως χωρίς την κενή γραμμή) μου έβγαζε Presentation error οπότε (λαθεμένα) είχα υποθέσει ότι δεν θέλει να βρει επικεφαλίδες δεύτερη φορά.

Στο παραπάνω παράδειγμα input που έβαλα, το
output που περιμένει, θέλει την παρακάτω μορφή.
Καλού κακού, χρησιμοποιήστε τα ακριβή κενά που έχω παρακάτω.

Κώδικας: Επιλογή όλων

SOLN    COLUMN
 #   1 2 3 4 5 6 7 8

 1   1 5 8 6 3 7 2 4
 2   2 4 6 8 3 1 7 5
 3   2 5 7 1 3 8 6 4
 4   2 8 6 1 3 5 7 4
 5   5 1 8 6 3 7 2 4
 6   5 2 4 7 3 8 6 1
 7   5 7 2 6 3 1 4 8
 8   5 7 2 6 3 1 8 4
 9   5 7 4 1 3 8 6 2
10   5 8 4 1 3 6 2 7
11   6 2 7 1 3 5 8 4
12   6 4 7 1 3 5 2 8

SOLN    COLUMN
 #   1 2 3 4 5 6 7 8

 1   1 5 8 6 3 7 2 4
 2   1 6 8 3 7 4 2 5
 3   1 7 4 6 8 2 5 3
 4   1 7 5 8 2 4 6 3

Re: Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 13, 2017 2:04 am
από switch
Στο πρόβλημα με τους πρώτους αριθμούς (B - primality test) υπάρχει ένα λάθος εκφώνησης

αναφέρει:
Each of T line contains an integer N which has to be tested for primality
Constraints
1<=T<=20
1<=N<=10000
1<=M<=10000
και στο sample input (αλλά και στα κρυφά input files) χρησιμοποιεί για
Ν τιμές στο διάστημα (1,100000]
Input:
5
23
13
20
1000
99991

Re: Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 13, 2017 7:08 pm
από Κηπουρίδης
switch έγραψε:Στο πρόβλημα με τους πρώτους αριθμούς (B - primality test) υπάρχει ένα λάθος εκφώνησης...
Ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση switch, δε το είχαμε προσέξει ούτε εμείς. Δυστυχώς δε μπορούμε να το διορθώσουμε επειδή η συλλογή αποτελείται από προβλήματα άλλων judge (εξ ου και η αγγλική γλώσσα), οπότε καλά έκανες και το σημείωσες εδώ ώστε να το δει ο κόσμος.

Re: Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 20, 2017 10:29 pm
από Sinnosuke
Στο πρόβλημα Street Parade έχει κοπεί ένα μέρος της εκφώνησης στο τέλος (εκεί που εξηγεί το παράδειγμα).

Re: Συλλογή 1

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 21, 2017 1:53 am
από Κηπουρίδης
Sinnosuke έγραψε:Στο πρόβλημα Street Parade έχει κοπεί ένα μέρος της εκφώνησης στο τέλος (εκεί που εξηγεί το παράδειγμα).
Φταίει που το εξηγεί με εικόνες, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση.
Εδώ είναι ένα link όπου φαίνεται πλήρως η επεξήγηση: http://www.spoj.com/problems/STPAR/